Почетна
 • ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

  Желимо да постанемо центар васпитно-образовног, културног и духовног развоја ученика и наставника.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Подстичемо лични развоја ученика и наставника, развијамо савремене процесе усвајања знања.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Подстичемо креативност, тимски рад, развијамо социјалне вештине, права и одговорности.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Хоћемо да постанемо место перманентног усавршавања свих учесника васпитно-образовног процеса...

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Негујемо међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на различиотост.

Јавна набавка мале вредности - Ужина за ученике од 1. до 8. разреда

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр: 272 од 04.07.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.272 - 1 од 04.07.2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку ужине за ученике од I до VIII разреда.
 
Преузмите:
 
 

Почетак наставе у понедељак, 26. маја 2014.

У понедељак 26. маја 2014. године, после паузе због поплава, Одлуком пштинског штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник почињемо са наставом. Моле се родитељи да  уколико  процене да је долазак детета у школу небезбедан,  задрже дете код куће и јаве се учитељима или одељењским старешинама.

 

Без наставе до понедељка 19. маја 2014.

Због временских неприлика, до понедељка 19. маја 2014. године, неће бити наставе у свим школама на простору општине Мали Зворник.

 

Без наставе у четвртак 15. маја 2014.

Због временских неприлика, сутра, 15. маја 2014. године, нема наставе у свим школама на простору општине.

 

Успех наших ученика на 21. Такмичењу музичких школа Републике Српске

На 21. Такмичењу музичких школа Републике Српске наши ученици су остварили изузетан успех:
 
Ања Спасојевић  (трећи разред) - гитара прва категорија, прва награда
Стефан Несторовић (трећи разред) - хармоника прва категорија, прва награда
Петар Николић (пети разред) - хармоника друга категорија, прва награда
 
Честитамо!
 

Добили смо интерактивну таблу

У нашој школи је 8. априла 2014. године постављена прва интерактивна табла и извршена обука запослених за њену употребу.
 
Погледајте детаље са обуке.
 

 
ИГРАМО СЕ И УЧИМО
САВЕТИ ПСИХОЛОГА

skolski psiholog

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

skolski dokumenti

УЏБЕНИЦИ

Извод из информационог система МПНТР

(школскa 2016/2017. и 2017/2018. година)

Види>>

ПО ЊЕМУ НОСИМО ИМЕ

sfilipovic

КОНТАКТ
kontakt
Тел: 015/7462-085 (Матична школа)
 
Тел: 015/7462-406 (Издвојено одељење)
 
 

plavioblak             zutioblak                   rozeoblak