Почетна О школи

О школи

Основна школа ''Стеван Филиповић'' се налази у месту Радаљ које је десетак километара удаљено од Малог Зворника и око петнаест километара од Бање Ковиљаче. Лежи на десној обали реке Дрине. Дуж села протиче мала река – Радаљ, на чијем горњем току постоји живописно вештачко језеро. Село је познато по бањском лечилишту где се користе сумпоровита и „гвоздена“ вода као и по богатим налазиштима гранита смештеним на неколико локација. Кроз Радаљ пролази пут који повезује општине Мали Зворник и Крупањ.

skolaradaljДо 1892. године када је за ученике са подручја радаљског среза, на иницијативу тадашњег општинског руководства, основана четвороразредна школа у Радаљу, најближе основне школе за ученике овог места биле су у Доњој Трешници и Бањи Ковиљачи. Прилозима и радом мештана 1892. завршена је изградња школске зграде која је имала 2 учионице и стан за учитеља а 1. септембра те године у школу је кренуло 50 ученика старости од 12 до 18 година. Први учитељ, према Летопису школе, био је Савко Филиповић. Током Првог и Другог светског рата школа је рушена и обнављана. Од 1951. године у непосредној близини школе саграђени су станови за учитеље. Од 1958. године настава се изводи у две смене, а годину дана након тога школа добија и први полигон за физичко васпитање.  Године 1968. школа прераста у потпуну основну школу која се већ наредне године сели у новоизграђену школску зграду у којој је и данас. Школа је у протеклом периоду више пута мењала статус од самосталне до удружене школе на нивоу Општине Мали Зворник. Школске 1969/70. године долази до спајања школе у Доњој Борини и школе из Радаља, у једну основну школу под називом „Стеван Филиповић“ са седиштем у Борини. Тако удружене школе функционисале су до 1973. године да би након раздвајања школи у Радаљу остао назив '' Стеван Филиповић'' .

Након ових промена наступа период када се Школе са простора општине Мали Зворник удружују у радну организацију основног образовања и васпитања „Вук Караџић'' са седиштем у Малом Зворнику.
Одлуком Владе Републике Србије (²Службени гласник Републике Србије², број 49/95) од 1996. године основана је Основна школа „Стеван Филиповић“ у Радаљу са издвојеним одељењем у Малом Радаљу као самостална установа за основно образовање и васпитање деце узраста од 7 до 15 година, која и данас постоји.
ioradalj
Школа данас располаже са 1448 m2 затвореног простора који подразумева школске зграде у Радаљу и Малом Радаљу, као и земљишним фондом од 9600m2. Затворен школски простор обухвата 9 учионица (7 у матичној школи и 2 у издвојеном одељењу), информатички кабинет, учионицу која је адаптирана за извођење наставе физичког васпитања и библиотеку са солидним књишким фондом с обзиром на број ученика. У матичној школи грејање се врши уз помоћ сопствене котларнице за централно грејање на чврсто гориво. Школско двориште има доста зеленила, мањи парк, живу ограду, стазе и игралиште. Учионице су велике и светле. Зидови су окречени, подови и клупе мењани и очувани.
Издвојено одељење у Малом Радаљу изводи четвороразредну наставу. Школа је удаљена око 5 километара од матичне школе. Ради се у две учионице, два комбинована одељења: I – III, II – IV разред. Настава се изводи у преподневној смени. Загревање просторија се врши чврстим горивом, свака учионица има своју пећ.
 
На почетку школске 2012/2013. години у школу је уписано 159 ученика распоређених у 10 одељења. У матичној школи наставу похађа 136 ученик. Од тога 75 ученика је распоређено у 4 одељења од петог до осмог разреда а 61 ученик је распоређен у 4 одељења од првог до четвртог разреда. У издвојеном одељењу у Малом Радаљу у два комбинована одељења нижих разреда наставу похађа 23 ученика.
 
Број ученика у годинама иза нас је био знатно већи.
 
 
МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

moja-srednja-skola

ИГРАМО СЕ И УЧИМО
САВЕТИ ПСИХОЛОГА

skolski psiholog

Чувам те

cuvam-te

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

skolski dokumenti

УЏБЕНИЦИ

Извод из информационог система МПНТР

(школскa 2016/2017. и 2017/2018. година)

Види>>

ПО ЊЕМУ НОСИМО ИМЕ

sfilipovic

КОНТАКТ
kontakt
Тел: 015/7462-085 (Матична школа)
 
Тел: 015/7462-406 (Издвојено одељење)
 
 

plavioblak             zutioblak                   rozeoblak