Почетна
 • ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

  Желимо да постанемо центар васпитно-образовног, културног и духовног развоја ученика и наставника.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Подстичемо лични развоја ученика и наставника, развијамо савремене процесе усвајања знања.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Подстичемо креативност, тимски рад, развијамо социјалне вештине, права и одговорности.

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Хоћемо да постанемо место перманентног усавршавања свих учесника васпитно-образовног процеса...

 • МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

  Негујемо међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на различиотост.

Дечја недеља

У оквиру обележавања Дечје недеље у нашој школи је организовано више активности.
 
Спортски дан уз учешће свих ученика школе:
Музички дан:
Изложба:
Маскенбал:
 

Одлука о јавној набавци мале вредности - Фекална канализација за основну школу „Стеван Филиповић“ Радаљ ЈН број 3/2016

Погледајте:

1. Одлука о јавној набавци мале вредности - Фекална канализација за основну школу „Стеван Филиповић“ Радаљ ЈН број 3/2016

2. Обавештење о закљученом оквирном споразуму

3. Одлука о закљученом уговору

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова – Фекална канализација за основну школу „Стеван Филиповић“ Радаљ ЈН број 3/2016

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 320 од 15.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 321 од 15.09.2016. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова – Фекална канализација за основну школу „Стеван Филиповић“ Радаљ ЈН број 3/2016.
 
Преузмите:
 
 

Одлука о јавној набавци мале вредности - Санација крова на Објекту Основне школе „Стеван Филиповић“, Радаљ

Преузмите:

1. Одлука о јавној набавци мале вредности - Санација крова на Објекту Основне школе „Стеван Филиповић“, Радаљ

 

Нова школска година

Настава почиње у четвртак 01.09.2016. године по следећем распореду:
 
- ученици од 5. до 8. разреда долазе у првој смени од 7:30 часова
- ученици од 1. до 4. разреда долазе у другој смени од 12:30 часова.
- ученици у ИО Мали Радаљ долазе у првој смени од 7:30 часова
 
ВИДИМО СЕ!!!
 

Јавна набавка мале вредности - Санација крова на Објекту Основне школе „Стеван Филиповић“, Радаљ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 257 од 26.07.2016.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку  263 од 17.08.2016.године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности у поступку Санација крова на Објекту Основне школе „Стеван Филиповић“ Радаљ.
 
Преузмите:
 
 
МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

moja-srednja-skola

ИГРАМО СЕ И УЧИМО
САВЕТИ ПСИХОЛОГА

skolski psiholog

Чувам те

cuvam-te

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

skolski dokumenti

УЏБЕНИЦИ

Извод из информационог система МПНТР

(школскa 2016/2017. и 2017/2018. година)

Види>>

ПО ЊЕМУ НОСИМО ИМЕ

sfilipovic

КОНТАКТ
kontakt
Тел: 015/7462-085 (Матична школа)
 
Тел: 015/7462-406 (Издвојено одељење)
 
 

plavioblak             zutioblak                   rozeoblak