Почетна

Обавештење

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројекта „Набавка уџбеника за ученике основних школа“ настоји да обезбеди бесплатне уџбенике из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе и то за предмете:
  • Први циклус основног образовања и васпитања за предмете математика, српски језик, свет око нас, природа и друство и страни језик
  • Други циклус основног образовања и васпитања за предмете математика, српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.
Право на бесплатне уџбенике имају:
  • Ученици из социјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи).
  • Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити решење или потврду којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи.
  • Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете под условом да су прво и друго дете у систему школовања.
Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити потврду образовно васпитне установе о својству ученика за свако претходно дете.
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом – не треба посебна документација
Рок за пријављивање за бесплатне уџбенике на нивоу школе је 15. април 2017. год.
 
ПРИЈАВА ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ

euprava

ИГРАМО СЕ И УЧИМО
САВЕТИ ПСИХОЛОГА

skolski psiholog

Чувам те

cuvam-te

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

skolski dokumenti

УЏБЕНИЦИ

Извод из информационог система МПНТР

(школскa 2016/2017. и 2017/2018. година)

Види>>

ПО ЊЕМУ НОСИМО ИМЕ

sfilipovic

КОНТАКТ
kontakt
Тел: 015/7462-085 (Матична школа)
 
Тел: 015/7462-406 (Издвојено одељење)
 
 

plavioblak             zutioblak                   rozeoblak